« Ga terug.
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die een account aanmaakt bij Mafio Squad RPG, bij aanmelding gaat de gebruiker akkoord met de gestelde voorwaarden. Bij het niet naleven van de gestelde voorwaarden zijn de medewerkers van Hill Gaming Enterprise en dus de aangestelde crewleden van Mafio Squad RPG gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door het account te verwijderen en/of te IP bannen.

Accounts

Iedere speler mag niet meer dan 1 levend account bezitten. Iedere speler moet op een eigen email adres een account registreren. Het wachtwoord zal verstuurd worden naar het email adres waarmee je een account geregistreerd hebt. Het is mogelijk om per IP adres 2 accounts te registreren (uiteraard moeten deze accounts wel allemaal een andere eigenaar hebben, het is niet toegestaan om eigenaar te zijn van meerdere accounts) Iedere account moet op een vast IP adres geregistreerd zijn. Van accounts die op een mobiel netwerk geregistreerd zijn, moet de speler binnen 24 uur in de helpdesk een vast IP adres opgeven zodat dit door een spelbeheerder aangepast kan worden. Er kan alleen een aanpassing van het IP adres plaatsvinden als de speler ook minimaal 1 keer is ingelogd op het IP adres wat de gebruiker opgeeft in de helpdesk. De speler mag alleen een e-mail adres gebruiken waar hij/zij ten alle tijden op kan komen. Een account registreren op een tijdelijke e-mail is niet toegestaan en zal gestraft worden met een admin kill van het account

Meerdere accounts

Onder meerdere accounts wordt verstaan het hebben van meerdere accounts waarvan de eigenaar dezelfde persoon is. Dit is ten strengste verboden. Voor gebruikers die deze voorwaarden overtreden zal een admin kill en/of IP ban gelden. Om te voorkomen dat er onterecht ge-admin-killed wordt terwijl er meerdere accounts op een IP-adres inloggen, dient u dit aan te geven bij de helpdesk. Zet in dit bericht alle accounts die op het IP-adres spelen inclusief waarom er op hetzelfde IP-adres wordt gespeeld (bijvoorbeeld broer/zus). Dit zal dan door een Helpdesk Medewerker bij het desbetreffende account geregistreerd worden. De notities gelden per account. Als je dood gaat moet je de notities dus opnieuw laten maken. Bij twijfel zal de aangestelde spelbeheerder van Mafio Squad alsnog een admin kill / IP ban mogen verstrekken. Een notitie geeft geen garantie om geen admin kill/ ip ban te krijgen maar de crew zal wel rekening houden met de situatie. Het is niet toegestaan om transacties te maken onder hetzelfde IP adres Eerpunten/Kogels, veilingen, een overval of testament onder hetzelfde IP adres.

Handelingen onder hetzelfde registratie en/of zelfde IP adres

Het is niet toegestaan om de volgende handelingen te verrichten als je een zelfde registratie en/of zelfde IP adres deelt: Bank transactie, kogel transactie, eerpunten transactie, overval, testament, veiling transactie.

Bij het delen van een IP adres dient de gebruiker zelf op te letten dat er geen connecties met gebruikers plaatsvinden die hetzelfde registratie en/of zelfde IP adres delen. Hiervoor kan de gebruiker de index pagina gebruiken waar precies te zien is welke gebruikers er hetzelfde registratie en/of zelfde IP adres delen. Bovenstaande handelingen zijn dan niet toegestaan. Bij het schenden van deze regel zal de gebruiker een admin kill(account verwijdering) krijgen.

Spelen onder hetzelfde IP adres.
Het is af te raden om zoveel mogelijk op verschillende IP adressen te spelen omdat je snel de fout in kan gaan met andere gebruikers die ook op dat IP adres spelen. Mocht je toch op verschillende IP adressen spelen dan is het verstandig om dit aan te geven in de helpdesk zodat wij hier rekening mee houden. Geef ook duidelijk aan of er andere gebruikers op dat IP adres spelen en zet in het helpdesk bericht ook hun gebruikersnaam. Als je onder hetzelfde registratie en/of zelfde IP adres speelt dan is het niet toegestaan om een banktransactie,kogeltransactie,veilingtransactie,overval,eerpunten of een testament onder hetzelfde IP adres te hebben.

Schelden

Onder schelden wordt verstaan schelden tegen een persoon of schelden met ziektes. Hierop kunnen zware straffen volgen zoals een punish, admin-kill of een IP-ban afhankelijk van het woord. Voor minder erge woorden zoals 'noob', 'shit' en dergelijke zal er een punish of geen straf volgen. Denk eraan dat er ook jongere spelers zijn, dus blijf zo beschaafd mogelijk. Als een spelbeheerder vindt dat het taalgebruik toch te grof wordt, kan hierop een punish of admin-kill volgen. Dit geldt voor zowel, inbox berichten als voor het forum, Discord en de helpdesk.

Gedrag

Blijf altijd beleefd, netjes en rustig. Zowel tegenover spelers als admins. Wees duidelijk en niet irritant of hinderlijk (bijv. geen eerste post berichten e.d.) in zowel ingame berichten als op het forum of op discord. Bij ontoepasselijk gedrag kan worden over gegaan tot maatregelen zoals een punish, admin-kill of IP ban. Het in real-life bedreigen van andere Mafio Squad spelers (bijvoorbeeld "Ik sla je in elkaar als ik je een keer tegenkom" valt ook onder abnormaal gedrag. Het lastigvallen van andere gebruikers terwijl deze gebruikers duidelijk aangeeft dit niet te waarderen valt onder stalken en hiervoor kan de crew de desbetreffende speler straffen met een account punish tot admin kill/IP ban. Ook het delen van prive gegevens over spelers/beheerders is niet toegestaan op alle communicatie middelen van het spel. Bij ontoepasselijk gedrag richting de beheerders zoals het zwart maken en/of een gebruiker dat deel uit maakt van opruiend gedrag, kan het account worden verwijderd en tevens de toegang door middel van een IP ban worden ontzegd. Bij ontoepasselijk gedrag richting de crew of naar het spel toe kan de spelbeheerder bepalen om het account te shorsen of te admin killen/IP bannen.

Inbox blokkade

Het is mogelijk om spelers te blokkeren zodat deze geen contact meer met je kunnen opnemen. Ben je geblokeerd dan ontvang je een melding bij het versturen van een bericht naar de betreffende speler. Het is niet toegestaan om via een omweg zoals bank,eerpunten,kogel,maffie omschrijving of via een andere speler alsnog contact op te nemen met de crimineel die jouw heeft geblokeerd. Bij het overtreden van deze regel kan er een account schorsing, punish, admin kill en/of IP ban worden gegeven. Ook de speler die als tussen persoon de berichten verzend kan een account punish ontvangen. Stuur dus nooit zomaar berichten voor een ander speler, als de speler dit niet zelf kan zal hier een goede reden voor zijn

IP ban

Gebruikers kunnen door een beheerder een IP ban krijgen als de algemene voorwaarden niet wordt nagekomen. De speler mag tijdens de IP ban geen account meer aanmaken op het spel. De IP ban omzeilen en toch een account aanmaken tijdens een actieve IP ban zal leiden tot een nieuwe IP ban van 6 maanden bovenop de resterende tijd dat de IP ban nog duurt. Spelers met een schorsing of ban hebben het recht om hun maffies/sleutels nadat de schorsing of ban is opgeheven weer uit te geven. Tijdens de schorsing / ban is dit uitgesloten. Verder zijn voor de aangekochte virtuele goederen onze betaalvoorwaarden van toepassing.

Gebruik van een proxy

Het is niet toegestaan je IP-adres te verbergen of gebruik te maken van een proxy server. Software/hardware programma's die deze acties kunnen uitvoeren zijn ten strengste verboden. Het gebruik van een dergelijk iets kan bestraft worden met een admin kill en/of IP ban. Ook een account op een openbaar IP adres aanmaken zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, wifi van een winkel ect. is niet toegestaan.

Bewijs

De crew kan zelf beslissen welk bewijsmateriaal ze goedkeuren voor een ban of admin kill mits de echtheid niet te manipuleren is door een derde.

Virtuele goederen
Het is niet toegestaan om als gebruiker virtuele goederen te kopen en of verkopen voor echt geld. Dit om oplichting op ons platform te voorkomen. Voor het niet naleven van deze regel kan voor zowel de koper als verkoper het account worden verwijderd(adminkill) en een IP ban gegeven worden.

Account sharing

Onder account sharing wordt verstaan met meerdere personen op hetzelfde account spelen. Er mag nooit iemand anders op jouw account zijn en jij mag nooit op het account van iemand anders inloggen. Dit is ten strengste verboden. Om te voorkomen dat er onterecht ge-admin-killed wordt, raden wij aan om zo weinig mogelijk op andere IP-adressen te spelen. Als er toch op meerdere IP's gespeeld wordt, wordt verzocht dit te melden in de helpdesk. Als wij vinden dat er genoeg bewijs is dat er aan account sharing wordt gedaan (bijv. vaak inloggen vanaf verschillende IP-adressen) wordt er een admin-kill verstrekt. Bij twijfel zal de aangestelde spelbeheerder van Mafio Squad alsnog een admin kill / IP ban mogen verstrekken. Een notitie geeft geen garantie om geen admin kill/ ip ban te krijgen maar de crew zal wel rekening houden met de situatie. Ook pogingen om aan account-sharing te doen zijn al verboden. Aan iemand vragen om op jouw account te gaan dus ook. Wachtwoord: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account. Kies alleen een wachtwoord waarvan je zeker weet dat anderen deze niet kunnen raden. Het geven van je wachtwoord aan een andere gebruiker zal gezien worden als account sharing, de gebruiker die inlogt op het account en de gebruiker die het wachtwoord gegeven heeft kan hiervoor een admin kill/ IP ban krijgen.

Account overname

Onder account overname wordt verstaan het overnemen van een account die niet aan u toebehoort of het weggeven/verkopen van een account aan iemand anders. Op het overtreden van deze regel volgt een admin-kill van het account die is overgenomen of verkocht wordt. Het registeren van een account voor iemand anders behoort hier ook toe. Registreer dus altijd zelf je account, met je eigen email adres.

Spammen/Flooden

Onder spammen wordt verstaan het veelvoudig versturen van berichten met min of meer dezelfde inhoud, ook het blijven sturen van berichten naar een persoon die duidelijk heeft aangegeven dit niet meer te willen, valt ook onder spammen. Dit geldt voor zowel inbox berichten, als voor het forum, en de helpdesk. Onder spammen/flooden verstaan wij ook het veelvuldig verbinding maken met de server of het opvragen van een pagina (al dan met of zonder het meesturen van POST/GET gegevens). (D)DoS aanvallen zijn dus ten strengste verboden, net zoals snel (aantal keren per seconde) pagina's opvragen of verversen. Op het overtreden van deze regel kan een punish of admin-kill volgen. Als er na een admin-kill wordt door gegaan met spammen, volgt hierop automatisch een IP-ban.

Inbox Blokkade
Bij een inbox blokkade kan de betreffende speler geen contact meer met jouw opnemen als deze een blokkade heeft. Zolang de inbox blokkade actief is mogen beide spelers geen contact met elkaar hebben. Ook via een omweg zoals via een andere speler, omschrijving bij een bank, eerpunten,maffies, kogel transactie of op elk andere manier dan ook. De straf bij het niet nakomen van deze regel kan een punish, admin kill en/of IP ban gegeven worden door de aangestelde beheerders van het spel.

Reclame maken

Onder reclame maken wordt verstaan het openbaar maken van een URL naar een andere site of spel. Ook het noemen van een site of spel en boodschappen plaatsen zoals 'dit moet je echt bezoeken' of iets dergelijks, wordt ook verstaan onder reclame maken. Het plaatsen van een link naar een site met betrekking tot Mafio Squad (dit geldt ook voor een site waarop de door u gemaakte plaatjes staan) is wel toegestaan. Op het onzin forum mogen links worden geplaatst naar filmpjes, muziek of iets grappigs zolang deze maar conform de regels geplaats worden. Als je niet helemaal zeker bent of het is toegestaan wat jij wilt doen, vraag dit dan na bij een spelbeheerder. Op het overtreden van deze regel kunnen straffen volgen zoals een punish of admin-kill. Bij herhaling van het overtreden van deze regel kan een IP-ban volgen.

Cheaten
Cheaten is op wat voor manier dan ook ten alle tijden verboden. Hierop volgt een admin-kill of IP-ban. De crew kan bepalen dat in sommige gevallen de goederen zoals geld en/of kogels kan worden teruggehaald bij een Admin kill en/of IP ban, met als oogmerk de gecheate kogels/geld uit het spel te halen. Uiteraard kan het altijd voorkomen dat het om kogels gaat waar een andere gebruiker recht op heeft maar de persoon die cheat is hier zelf verantwoordelijk voor.

Botscripts

Het gebruik van bots, scripts of programma's die automatisch acties uitvoeren op Mafio Squad (zonder dat jij deze zelf uitvoert) is ten strengste verboden. Hierop volgt een admin-kill of IP-ban.

Bugs

Het misbruiken van bugs is ten alle tijden verboden. Hierop volgt een admin-kill of IP-ban. Als u een bug ontdekt heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk. Als u iets bent verloren op uw account door een bug wordt dit alleen vergoed als het bestaan van de bug gecontroleerd kan worden door een Game Admin en er bewijs is dat het verloren bedrag/goederen kloppen.

Hacken

Virtueel geld

Tijdens de criminele activiteiten in het spel kunnen spelers victief geld verdienen en hiermee spullen kopen voor hun account.

Het inloggen zonder toestemming op iemands account, ook wel hacken genoemd, is verboden. Ook het inloggen met toestemming op iemands account is verboden, maar dan valt het onder account sharing en volgen de daarop geldende straffen. Wanneer u toch inlogt op iemands account zonder toestemming zal een IP ban worden verstrekt. Wanneer u denkt gehacked te zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij de helpdesk (inclusief de schade, mogelijke daders en tijdstip van het hacken). Wij zullen ons best doen om de dader te achterhalen. Het vergoeden van de schade is helaas niet mogelijk, zorg er dus altijd voor dat je een moeilijk te kiezen wachtwoord kiest en dat je ongewenste toegang op je email adres probeert te voorkomen. Via je email adres kan er namelijk een nieuw wachtwoord aangevraagd worden om in te loggen op je account. De gebruiker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account en de toegang daarop. Alle vormen van hacken zijn verboden, zoals bijvoorbeeld het invoeren van SQL injecties.

Straffen

Het blijft natuurlijk altijd mogelijk dat iemand onterecht gestraft wordt. Als dit het geval is, stuur dan een bericht naar de Helpdesk. Wij zullen dan controleren of de straf echt onterecht was. Ga geen publieke discussie met ons aan, want wij zullen je dan niet meer helpen. Bij gebruikers met een IP ban kunnen deze terecht op het email adres: stampertje@mafiosquad.nl De spelbeheerder die de straf gegeven heeft is de casemanager en alleen bij deze beheerder kun je terecht (Alleen contact opnemen via de helpdesk) De spelbeheerder in kwestie kan intern besluiten om een collega dit te laten overnemen. In eerste instantie heeft de spelbeheerder gelijk, tenzij het tegendeel wordt bewezen met concrete bewijzen, of het merendeel van de andere spelbeheerders het niet eens zijn met de opgelegde straf van hun collega. Alleen de speler in kwestie kan contact opnemen met de helpdesk over de straf. We geven verder geen informatie aan andere gebruikers. Het is ook niet nodig om ons te vertellen wat een goede straf zou zijn voor een andere speler. De spelbeheerders bepalen de strafmaat en niet de spelers.

Crew

De spelbeheerders zijn net zoals onze spelers een belangrijk onderdeel in het spel. Deze spelbeheerders staan dag in dag uit klaar om onze gebruikers te helpen. Behandel onze spelbeheerders met respect a.u.b. Abnormaal gedrag naar onze beheerders zullen extra zwaar bestraft worden. De spelbeheerder in kwestie bepaalt wat een passende straf is. Crewleden mogen zelf niet meedoen aan het spel, en mogen enkel een crewaccount hebben. Bij ontoepasselijk gedrag richting de crew of naar het spel toe kan de spelbeheerder bepalen om het account te schorsen of te bevriezen(in afwachting voor een admin kill)admin killen/IP bannen.

De beheerdersfunctie Game Moderator of hoger kan bepalen een account te schorsen of te bevriezen indien hij/zij dit nodig achten. Bij het schorsen kan de betreffende speler niet meer deelnemen aan het spel. Tijdens de account schorsing kan een speler wel geschoten of ontvoerd worden.

Bij een account bevriezing kan de betreffende speler ook niet meer deelnemen aan het spel maar kan de speler ook niet geschoten of ontvoerd worden. Meestal geeft een beheerder deze optie als een speler in de wachtij staat voor een admin kill (pending admin kill)

De eindverantwoordelijke van de server mag ten alle tijden beslissingen van zijn crewleden terugnemen als hij dit wenselijk acht.

Onze spelbeheerders doen hun best om onze gebruikers zo goed mogelijk te informeren in de helpdesk. Onze spelbeheerders kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Aan gegeven informatie van onze spelbeheerders kunnen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Mafio Squad geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie van onze spelbeheerders.

Spelbeheerder nadoen

Het is verboden om je voor te doen als een spelbeheerder van Mafio Squad RPG. Het is ook verboden om een naam aan te maken die bijzonder veel op de naam lijkt van een huidige spelbeheerder. Hierop zal een admin-kill het gevolg zijn.

De regels kunnen op elk moment gewijzigd worden. Het is daarom aan te raden minimaal één keer per week te controleren of de regels gewijzigd zijn. Laatst aangepast op 15 Januari 2022 22:00 uur (kopje inbox blokkade is nieuw toegevoegd aan de regels)

In situaties waarin regels niet zijn voorzien beslist de crew!